Αποποίηση Ευθύνης

Tο mani-greece είναι μια πρωτοβουλία πολιτών του Πειραιά για την προβολή δράσεων και πρωτοβουλιών στην πόλη. Κατά συνέπεια, οι απόψεις και προτάσεις που παρουσιάζονται στο www.mani-greece.gr αποτελούν αποκλειστικά προτάσεις της ομάδας του Mani Greece. Για τη συλλογή των προτάσεων, τo Mani Greece διεξάγει τακτικά δημοσκοπήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σημειώνεται πως το Mani Greece δεν είναι νομικό πρόσωπο και οι προτάσεις δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση πληρωμένη διαφήμιση.