Αρχική Uncategorized

Uncategorized

Το Ακρωτήριο Ταίναρο ή Κάβο Ματαπάς είναι το νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας, της βαλκανικής χερσονήσου. Στο Ακρωτήριο Ταίναρο λέγεται πως βρισκόταν η Πύλη για τον Άδη. Γύρω από τον ορμό φαίνεται πως στην Αρχαιότητα βρισκόταν ο οικισμός των Ταινάριων. Εκεί, βρισκόταν και ο ναός του Ταινάριου Ποσειδώνα. Εδώ, παρουσιάζουμε τις...